Menu Search
Terug naar Nieuws

Breda veranderen in een smart city en een geweldige plek om te wonen

Nu de massale verstedelijking zich over de hele wereld verspreidt, vormen steden het epicentrum van de huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Hoe kunnen we de toestroom van nieuwe bewoners behouden of zelfs verbetering brengen in de mobiliteit? Het is voor smart cities als Breda een uitdaging om inwoners een kans te geven om beter samen te leven, maar er worden steeds meer slimme oplossingen bedacht.

Een interview met Daan Quaars, wethouder voor digitalisering, wonen, sport en grondbeheer in Breda.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor een stad als Breda?

Breda ligt in het zuiden van Nederland en is een prachtige stad met 183.000 inwoners en een rijke geschiedenis. Kijkend naar de toekomst liggen onze prioriteiten op drie gebieden: duurzaamheid, aantrekkelijkheid en de gezondheid van onze bewoners. Met deze gebieden in het achterhoofd hebben we onszelf een aantal ambitieuze doelstellingen gesteld, waaronder een vermindering van de CO2-uitstoot met 30% in 2030 en CO2-neutraliteit in 2044. Voorbeelden van initiatieven die we nemen om ons te helpen deze doelstellingen te bereiken zijn ons luchtkwaliteitsprogramma en het planten van bomen in de hele stad.

Daan Quaars gemeenteraadslid Breda

Breda is ook een pionier op het gebied van digitale innovatie. Waarom is dat?

Digitale innovatie is essentieel om de maatschappelijke en ecologische uitdagingen het hoofd te bieden voor een stad als de onze. Wij zijn een van de eerste Nederlandse steden die een gemeenteraadslid hebben aangesteld om digitale innovatie te stimuleren. We hebben ook een stadsbreed actieplan voor digitalisering met twee specifieke kenmerken: een globale visie die alle gebieden omvat waarop we actie willen ondernemen en een experimentele aanpak voor het vinden van oplossingen die ons in staat stellen te leren van onze fouten. Dit is een bijzondere manier van doen in de publieke sector!

Wat zijn enkele concrete voorbeelden van oplossingen die u test?

We investeren in 5G, Wi-Fi en glasvezelnetwerken om een optimale digitale infrastructuur te creëren, de hoeksteen van elke slimme stad, zoals onlangs is gebleken, denk ik, door de coronaviruscrisis, die miljoenen mensen in Europa heeft gedwongen om vanuit huis te werken. Diezelfde infrastructuur heeft ons in staat gesteld om een netwerk van lucht- en waterkwaliteitsensoren te installeren, een vrij unieke zet op lokaal niveau.

We zijn ook bezig met een ‘slimme verlichting pilot project’ dat automatisch de intensiteit van straatverlichting verhoogt wanneer een auto nadert. In samenwerking met SPIE zijn we van plan om sensoren te installeren die ons onmiddellijk waarschuwen wanneer de straten onderhoud nodig hebben.

Wat verwacht je van een partner als SPIE?

SPIE beschikt over de expertise en innovatieve digitale tools die een gemeente als de onze niet heeft. We verwachten van de SPIE Groep dat ze haar knowhow met ons deelt, maar ook met degenen die onze essentiële infrastructuur beheren, zoals ziekenhuizen, scholen en transportaanbieders. We hebben SPIE nodig om nieuwe ideeën te testen, voortbouwend op fouten uit het verleden om van Breda een slimme stad te maken waar het geweldig is om te wonen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met:

+31 (0)6 134 990 43 jacco.saaman(at)spie.com