Menu Search
Terug naar Nieuws

Bedrijven en Wageningen University & Research optimaliseren agro-ecologie met techniek

In een nieuw project AGROS onderzoekt Wageningen Universiteit hoe techniek kan helpen bij de omschakeling naar een gezond en veerkrachtig land- en tuinbouwsysteem. “AGROS”, staat voor Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems. Dit project is een samenwerking tussen Wageningen University & Research en 26 private partners, één van hen is SPIE Nederland.

Binnen dit project wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van agro-technologie ter ondersteuning van ecologische en biologische functies in:

    • De glastuinbouw
    • De akkerbouw
    • De melkveehouderij

De kennis uit dit onderzoek komt ten goede aan de boeren, veehouders en tuinders en technologiebedrijven die betrokken worden bij dit project via begeleidingscommissies bij experimenten.

akkerbouw door wageningen universiteit

De rol van SPIE Nederland

SPIE is een van de private partners in de akkerbouwcase. Doel is het verkennen, ontwikkelen en testen van nieuwe oplossingen in het complexte management van gemengde teelten. Zo worden er scenario’s ontwikkeld voor de toekomstige mechanisatie en wordt onderzoek gedaan naar robotisering, automatische ziekte- en onkruiddetectie.

Bron: Wageningen University & Research

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met:

+31 (0)6 134 990 43 jacco.saaman(at)spie.com