Menu Search
Terug naar Nieuws

Techniek-coalitie regelt noodopvang in coronatijd

Nood breekt ijzer voor BTG

Als de nood aan de man komt, schakelt de branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, BTG een tandje bij. Dan wordt de achterban geraadpleegd en de krachten gebundeld om te komen tot praktische oplossingen voor acute problemen. Zo ook tijdens deze coronacrisis. Een samenwerkingsverband onder aanvoering van technisch dienstverlener en BTG-lid SPIE schoot ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen te hulp met het aanbod een compleet ingerichte noodopvang neer te zetten.

Bij BTG zijn zo’n tweehonderd leveranciers en gebruikers, waaronder alle ministeries en aantal grote ziekenhuizen, lid. De vereniging brengt vraag en aanbod op ict/telecom-vlak bij elkaar, vertelt Petra Claessen, algemeen directeur van BTG (Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers) in een video-interview. ‘Dat kan gaan om technologische ontwikkelingen als smart cities en 5G. Maar ook om vraagstukken die wij vanuit onze corporate social responsibility met onze leden willen oplossen. Wij hebben daarvoor de mensen, de middelen en de contacten.’

In dat kader kreeg Claessen vanuit de BTG-expertgroep Smart Cities afgelopen maart de vraag of er gezamenlijke hulp aangeboden kon worden in de huidige Covid-19-crisis. Vanwege het op dat moment dreigende tekort aan bedden op intensive cares (ic’s) ontsproot na overleg het idee om noodhospitaals te bouwen. Daarbij gaat het niet alleen om huisvesting maar ook om de technische inrichting ervan en het regelen van connectiviteit.

Hotelschip

Partners in het project zijn naast BTG de bedrijven SPIE, Alcatel Lucent Enterprise (ALE), DELL Technologies, Nokia, CommScope, Axis Communications en CQ Air. Elke partner brengt zijn eigen expertise en contactnetwerk in. In dit ecosysteem speelt BTG de rol van liaisonofficier om de achterban te mobiliseren en verbindingen te leggen met overheden en ziekenhuizen. Waaronder ook lijntjes met het Outbreakmanagementteam in Rotterdam (die coördineert de zorg-/ic-vraag), crisisteams van de Veiligheidsregio’s en Defensie.

Wanneer er bijvoorbeeld een acute hulpvraag binnenkomt, kunnen de ecopartners binnen no time een compleet ingerichte noodopvang neerzetten. Die bestaat dan uit een noodaccommodatie, de benodigde technische systemen, connectiviteit én beheer en onderhoud (indien nodig: ook op afstand). Denk bij technische systemen aan de energievoorziening, ict-toepassingen, water en riolering, warmte-, ventilatie- en airconditioninginstallaties, bekabeling, beademingsapparatuur en zorg- en media-app’s.

Qua accommodatie is er een hotelschip beschikbaar dat kan worden omgebouwd tot mobiel hospitaalschip. Maar ook leegstaande scholen en hotels, gevorderd door de overheid, zijn in te richten als ziekenhuis. Technisch systeemintegrator SPIE geeft daarbij advies over de aanwezige installaties en benodigde aanpassingen middels inspecties en voert deze uit.

Geen afbouw

Het Rotterdamse Erasmus MC maakt al gebruik van deze dienstverlening. Daar zijn de ic’s uitgebreid en is een bestaande locatie omgebouwd tot een zogeheten Medium Care. Bij beursorganisatie Mecc in Maastricht is een noodopvang gebouwd voor bijna driehonderd bedden, een mortuarium en een apotheek. Daarvoor is zo’n vierhonderd kilometer connectiviteitskabel aangelegd. Bij dit soort noodopvangen, die nodig waren vanwege Covid-19, is schone lucht van essentieel belang. Een mobiele of vaste filterinstallatie filtert het coronavirus uit de lucht. Verspreiding wordt beperkt en patiënten ademen gezonde lucht in. Deze installatie is inzetbaar bij ic’s, herstelruimten en verpleegtehuizen.

Dit soort ziekenhuizen kan alleen draaien als de elektrische, werktuigbouwkundige en ip-technische voorzieningen goed zijn en de datacenters en telefoonketens optimaal beheerd worden, benadrukt Jacco Saaman, directeur innovatie, business development en verkoop van SPIE Nederland, tijdens de videocall.

Nu het aantal coronabesmettingen op de ic’s aan het afhangen is, gaan wij het team niet afbouwen’, benadrukt hij. ‘Stel dat we weer open gaan als land en gaat het mis, dan kunnen we weer snel hulp bieden. Ook tonen andere sectoren belangstelling voor onze technologie achter zo’n noodhospitaal. Denk bijvoorbeeld aan de voedselproductieketen; die zit ook niet te wachten op overbelasting en uitval van zijn control rooms’.

Anderhalve meter-samenleving

‘Bovendien’, vervolgt Saaman, ‘kunnen we zo blijven nadenken over andere technische voorzieningen die nodig zijn om de anderhalvemeter-samenleving te ondersteunen.’ Hij wijst bijvoorbeeld op zogeheten thermometingen: mensen worden bij binnenkomst in een verpleegtehuis, supermarkt of station gescand of zij een verhoogde temperatuur hebben. Zo ja, dan wordt hen vriendelijke verzocht huiswaarts te gaan om te voorkomen dat zij andere mensen aansteken. ‘Dat klinkt eenvoudig maar daar hoort vaak een elektrische stekker, computercapaciteit én ip-connectiviteit bij. Dan kunnen wij via ons ecosysteem partijen zoals ALE en DELL erbij betrekken om de benodigde expertise aan te vullen.’

‘Wij hebben nu al contacten met gemeenten die vragen of wij kunnen helpen met het inrichten van de anderhalvemeter-samenleving’, zegt Paul Bree, sales manager van netwerkdienstverlener Alcatel Lucent Enterprise Benelux. ‘Denk aan sensor-signalering om de onderlinge afstand tussen mensen op straat te meten. Misschien is het te vroeg om hier al over na te denken, maar ik meen van niet. Vaak komen die soort vragen versnipperd bij allerlei partners binnen; BTG kan die vraag vervolgens centraal oppakken.’

BTG-directeur Claessen vult aan: ‘wij houden ook oog voor marktimperfecties, zoals beperkte internet- of belconnectiviteit. BTG heeft recent een oproep gedaan aan de overheid en de drie mobiele operators voor ‘intelligent connectivity’: ‘geef regels de ruimte en zorg voor meer frequenties en bereikbaarheid zodat er snel kan worden opgeschaald indien nodig.’

Wat techniek vermag

Saaman voelt zich in zijn element in dit soort trajecten waar snel zaken gedaan moeten worden. Het doet hem denken aan die keer in 2007 dat een Apache-helikopter in de Tieler- en Bommelerwaard een aantal hoogspanningskabels kapot trok waardoor een hele regio tegen kerst in het donker zat. Onder meer SPIE werd ingeschakeld om de storing op te lossen. ‘Dat zijn voor ons dagen waarin we samen laten zien  wat techniek vermag. En nood breekt wet: zo’n hulpvraag wordt bij verschillende partijen ondergebracht, dus ook bij de concurrenten. Je zult met hen de samenwerking op moeten zoeken, net als met allerlei overheden en andere partners.’

Dat geldt ook in deze tijden van corona. Het grote verschil is nu dat iedereen thuiszit en er op afstand moet worden vergaderd en overlegd middels telefoon en videoconferencing. ‘Je mist het fysieke contact, de reuk, de lucht, de emotie, de koetjes en kalfjes’, vindt de SPIE-directeur. Daartegenover staat: het overleg gaat efficiënter, iedereen is productiever, ik kan in mijn kamer thuis 24 uur per dag doorwerken als ik wil. Het wordt er alleen niet gezelliger op. Op den duur wil je elkaar toch weer in de ogen kijken en een kop koffie drinken. Ik hou er ook van om onderweg te zijn en in de auto te bellen om te overleggen en bij te praten met jan en alleman.’

‘Dingen vervagen in deze crisis’, ervaart BTG-directeur Claessen. ‘Zaken worden sneller opgepakt en opgeschaald; aanbestedingen verlopen veel sneller, regels worden soepeler. Men ziet de urgentie en handelt ernaar. Mensen worden creatiever en begrijpen dat je niet alles alleen kan en vraagstukken in gezamenlijkheid moet oppakken. De vraag is alleen of we deze snelheid ook na de crisis kunnen vasthouden.’

Test case

Volgens Jean Jacques Kroesbergen, binnen Dell Technologies verantwoordelijk voor het overheidssegment, heeft het soms ook iets ontwapenends, als je via videobellen bijvoorbeeld ineens kinderen langs ziet lopen en inzicht krijgt in de thuis setting van anderen. Naar zijn idee is het effect daardoor dat samenwerkingen soepeler verlopen. ‘Schroom niet gebruik te maken van technologie om samenwerkingen, juist ook in deze bijzondere tijd, in een ecosysteem doorgang te laten vinden. Dat is wat mij betreft ook bittere economische noodzaak’, luidt zijn boodschap.
Voor sommige ketenpartners vormt het BTG-coronateam zelfs een test case voor hun vestigingen in andere landen. Bijvoorbeeld voor Alcatel Lucent Enterprise. ‘Wij mogen als ALE-medewerkers in deze intelligente lockdown in principe niet naar buiten toe, maar hebben wel een team klaar staan voor noodsituaties. Dat kan snel schakelen en binnen een uur een benodigde unit in de lucht hebben’, zegt verkoopdirecteur Bree. ‘Collega’s in andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland, hebben in hun complete lockdown veel minder bewegingsvrijheid dan in Nederland. Die kijken met belangstelling naar hoe wij in noodsituaties opereren.’

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jacco Saaman

+31 (0)6 134 990 43 jacco.saaman(at)spie.com