Menu Search
Terug naar Nieuws

Prinses Amaliabrug en Kogerpolderbrug op tijd veilig in gebruik

Een samenwerking tussen SPIE en Dura Vermeer om trots op te zijn.

16 maart jl. is de Kogerpolderbrug voor de scheepvaart in gebruik genomen. Met het bereiken van deze mijlpaal zijn zowel de Kogerpolderbrug als de Prinses Amaliabrug (voorheen Beatrixbrug) in Noord-Holland volledig vernieuwd en weer veilig beschikbaar. De vervanging van de twee bruggen maakt onderdeel uit van project Trajectbenadering N244a-N246. Dura Vermeer en SPIE Nederland hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om deze klus op tijd te klaren, in opdracht van Provincie Noord-Holland. Een prestatie om trots op te zijn!

Naast de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Hiervoor zijn een nieuwe rotonde, afslagen en fietsoversteekplaatsen aangelegd.

Voorafgaand aan de start van het project heeft IV-infra in opdracht van SPIE en  Dura Vermeer een integraal ontwerp van de beweegbare bruggen gemaakt, met onder andere de stalen brugvallen, de civiele onderbouw en het elektromechanische bewegingswerk.

Het stalen brugval van de Prinses Amaliabrug (240 ton) is vervolgens in eigen beheer gebouwd door SPIE in Wijhe, Overijssel. SOLIDD bouwde in Sumar, Friesland, het stalen brugval van de Kogerpolderbrug vanwege haar nog grotere omvang en gewicht (maar liefst 300 ton). Beide brugvallen zijn voorzien van een speciale conserveringslaag (aluminium) waardoor de bruggen een onderhoudsvrije periode van ongeveer 50 jaar hebben. Via een aantal complexe en multidisciplinaire transportoperaties zijn beide brugvallen vanuit hun productielocaties over water, waaronder het IJsselmeer en het Noordhollandsch Kanaal, vervoerd. Vanwege het onstuimige weer afgelopen november was dit een bijzondere gebeurtenis.

Dura Vermeer heeft tegelijkertijd bestaande bruggen eerst volledig tot de waterbodem gesloopt. Aansluitend zijn alle civiele constructies gemaakt, waaronder de fundaties met daarop de basculekelders, de landhoofden, tussenpijlers en vaste brugdekken. Toen de civiele constructies klaar waren zijn de brugvallen door middel van vijzeltechnieken geplaatst. In deze periode konden weggebruikers gebruik maken van tijdelijke bruggen.

Bediening op afstand

Alle technische systemen, zoals de complete energievoorziening, de verkeerssystemen en de besturings- en bedieningssystemen, zijn door SPIE ontworpen en gerealiseerd. De ontwikkelde en gebouwde software verzorgt de veilige aandrijving van het bewegingswerk alsmede de integrale samenwerking tussen alle technische systemen op en rond de brug.

Beide bruggen worden nu op afstand bediend vanuit de centrale bediening in Heerhugowaard. In nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland is een succesvolle koppeling met deze afstandsbediening gerealiseerd.

De samenwerkende bouwers

SPIE is onafhankelijk Europees leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie. Dura Vermeer is al 165 jaar actief in de infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw.

Groot onderhoud

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. De vernieuwing van zowel de Beatrixbrug (nu Prinses Amaliabrug) en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van dit project. De provincie maakt eveneens van de gelegenheid gebruik om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Rens van Ham

+31 (0)6 122 681 87 rens.vanham(at)spie.com