Menu Search
Terug naar Nieuws

Kogerpolderbrug open voor verkeer

Een tijdige en veilige openstelling voor het verkeer.

Vorig weekend is de Kogerpolderbrug vervroegd in gebruik genomen. Deze brug is onderdeel van het (onderhouds)project Trajectbenadering N244a-N246. De Prinses Amaliabrug, ook onderdeel van dit project, is Augustus vorig jaar al succesvol (vervroegd) in gebruik genomen.

SPIE Nederland heeft de afgelopen jaren intensief samengewerkt met onder andere Dura Vermeer, IV-infra en Janson Bridging in opdracht van Provincie Noord-Holland, om deze klus te klaren.

De afgelopen weken heeft het projectteam van SPIE er alles aan gedaan om de Kogerpolderbrug in werking te stellen. Aansluitend zijn samen met Dura Vermeer en Engie vele tests uitgevoerd met als eindresultaat: een tijdige en veilige openstelling voor het verkeer.

Door de aanwezigheid van de tijdelijke brug, die door Dura Vermeer naast de voormalige Kogerpolderbrug is gebouwd is de hinder voor het verkeer tijdens de bouwfase zeer beperkt gebleven.

Koppeling met de centrale afstandsbediening
Bijzonder is de koppeling van deze brug aan de bediencentrale in Heerhugowaard. Engie heeft, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, de bediencentrale gebouwd. Engie en SPIE hebben samen de koppeling van de Kogerpolderbrug met de bediencentrale gerealiseerd.

Oplevering

Laatste stap is de formele oplevering van het project.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Rens van Ham

+31 (0)6 122 681 87 rens.vanham(at)spie.com