Menu Search
Terug naar Nieuws

5G-samenwerking T-Mobile, SURF, Universiteit Twente en SPIE

Pilot moet groeiend inpandig connectiviteitsprobleem oplossen

T-Mobile, SURF, Universiteit Twente en SPIE starten deze maand een pilot van drie jaar om te komen tot een oplossing voor het groeiende mobiele inpandige connectiviteitsprobleem. De vier partijen ontwikkelen en testen een multi-provider omgeving voor inpandige connectiviteit, die schaalbaar is over meerdere panden op de campus. Deze is ook makkelijk na te bouwen bij andere kennisinstellingen in Nederland. De pilot behelst de inzet van diverse technieken en frequenties, waaronder NB-IOT, TDD 2600 Mhz en 3,5Ghz. In de pilot onderzoeken de partners de toekomstige gebruikersfunctionaliteit, de gebruiksvriendelijkheid en de betrouwbaarheid van nieuwe inpandige mobiele communicatie. Als leverancier van mobiele netwerken en belangrijke partner van onder andere de Universiteit Twente, ondersteunt T-Mobile de pilot met kennis, middelen en innovatie.

Toekomstbestendige connectiviteit
Door middel van de pilot wordt duidelijk waarop onderwijs- en onderzoeksinstellingen zich bij inpandige connectiviteit in de toekomst moeten voorbereiden, welke technologie en toepassingen mogelijk zijn en wat de kosten hiervan zullen zijn. Ook wordt onderzocht hoe de rol van mobiele technologie zich verhoudt tot wifi op de campus. SURF is initatiefnemer van de pilot. T-Mobile levert het signaal voor de mobiele communicatie en getransporteerd deze via de NetherLight infrastructuur van SURF. Universiteit Twente stelt de locatie beschikbaar met laboratoria die kampen met slechte mobiele connectiviteit. Een innovatief technisch team van de universiteit ondersteunt de pilot met use cases die de toegevoegde waarde van de infrastructuur valideren. Installatiespecialist SPIE is gecontracteerd om verschillende typen inpandige mobiele infrastructuur te realiseren, gebruikmakend van glasvezel, coax en CAT-bekabeling. T-Mobile Ondernemen is voortdurend op zoek naar strategische partnerships om de uitdagingen op het gebied van connectiviteit op te lossen, waaronder ook de mobiele indoordekking voor mobiele diensten voor haar zakelijke klanten in nieuwe en bestaande gebouwen. Léon Toet, directeur T-Mobile Ondernemen: ”De samenwerking in deze pilot levert een blauwdruk voor de manier waarop we samen op zoek gaan naar een goede balans tussen kosten-efficiënte, kwaliteit en toekomstvastheid en een mobiele operator onafhankelijke oplossing.“

Transport zonder extra glasvezel
De pilot is gericht op de toepassingen spraak (VoLTE), data en Internet of Things (IoT). Via een interconnect worden mobiele signalen tussen de netwerken van T-Mobile en SURF getransporteerd naar de Universiteit Twente zonder dat hier extra glasvezel voor hoeft te worden gegraven. Een schaalbare oplossing die kan worden gekopieerd voor veel andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Door de multi-operator insteek profiteren straks medewerkers, onderzoekers, studenten en bezoekers, ongeacht welke provider of operator zij gebruiken. Floor Jas, plaatsvervangend directeur van SURFnet: “We bouwen met vereende krachten aan de campus van de toekomst, waar gepersonaliseerd onderwijs en onderzoek de norm is. Excellente draadvrije connectiviteit die beschikbaar is voor iedereen maakt daar beslist onderdeel van uit.”

Techniek
De pilot wordt eerst ingevuld met bekende technologieën in een multi-operator omgeving. De interne infrastructuur – die met de apparatuur van mobile operators wordt ontsloten via het netwerk van SURFnet kent drie varianten. Voor iedere verdieping van het gebouw een andere variant. Gezamenlijk geven ze een goed beeld van de voor- en nadelen van de diverse technische componenten waarmee de connectiviteitsproblemen van cellulaire netwerken kan worden opgelost. Er wordt daarbij zowel gebruik gemaakt van glasvezel, coax- als van CAT-bekabeling. Op deze manier verwachten we goed voorbereid te zijn om straks ook 5G aan te kunnen bieden. Het valideren van de diverse varianten van de netwerkinfrastructuur is een belangrijk onderdeel van de pilot. Dat betekent in de praktijk dat een testteam gaat onderzoeken hoe de verbinding in stand wordt gehouden tijdens het bewegen tussen de etages, maar vooral ook binnen het gebouw in vergelijking tot buiten op de campus, wanneer wordt overgeschakeld naar de mast van de telecom provider.

Indoor connectiviteit
Gebouwen worden steeds minder doordringbaar voor radiosignalen. Isolatie om de warmte binnen te houden, gecoate ramen en stalen constructies zorgen ervoor dat signalen van de mobiele netwerken niet naar binnen komen. Ook hoogbouw kan een rol spelen bij de beperkte indoor connectiviteit. Hoewel wifi op de campus primair voorziet in connectiviteit is het ook belangrijk om inpandig te kunnen beschikken over mobiele technologie. Dit wordt nog steeds vaak gezien als technologie om te kunnen bellen, maar een goed ingerichte 4G of 5G omgeving kan juist netwerk bieden, dat op een nuttige manier complementair is aan wifi. Hierdoor wordt infrastructuur betrouwbaarder en kunnen nieuwe toepassingen op de campus worden ontwikkeld. Een voorbeeld van nieuwe toepassingen zijn use cases voor IoT waar sensoren mobiel zijn en zowel binnen als buiten moeten werken.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met John Besamusca

+31 6 553728720 john.besamusca(at)spie.com