Menu Search
Terug naar Nieuws

Actieagenda Gebouwde Omgeving overhandigd aan minister Knops

Woensdag 29 januari overhandigde FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink de nieuwe actieagenda ‘Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving’ aan minister Knops (Binnenlandse Zaken). SPIE's Jacco Saaman heeft als lid van het Expert team Smart Cities mogen meewerken aan de totstandkoming van deze actieagenda, waarin uiteengezet wordt hoe technologie een optimale bijdrage kan leveren aan betaalbare verduurzaming, een productievere bouwsector en leefbare steden.

In deze agenda staat wat de FME, samen met FME-lidbedrijven die technologie ontwikkelen en leveren aan de gebouwde omgeving en de partnerbrancheverenigingen, de komende tijd wil bereiken.

Alle (installatie) technologiebranches onder één dak

Bij FME zijn alle technologische partijen verenigd om uitdagingen in de gebouwde omgeving het hoofd te bieden. Denk onder andere aan verlichting, klimaatinstallaties, liften en energiesystemen. In actieagenda richten we ons hierbij op drie grote trends in de gebouwde omgeving:

  • Verduurzaming van de gebouwde omgeving (energietransitie en circulair bouwen en installeren)
  • Industrialisering en digitalisering van het bouwproces
  • Smart city: digitalisering van de stad

De actie-agenda ‘Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving‘ gaat hier dieper op in.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jacco Saaman

+31 (0)6 134 990 43 jacco.saaman(at)spie.com