Menu Search
Terug naar Nieuws

Geslaagde werkzaamheden aan Gasunie’s compressorstation Zweekhorst

SPIE Meppel heeft met succes de 48” gasafsluiter van het compressorstation Zweekhorst van Gasunie vervangen. Een lastige klus, die daarom extra goed werd voorbereid. Om te voorkomen dat er te veel gas wordt afgeblazen, is er voor gekozen om het project gelijktijdig uit te voeren met een ander Gasunie-project met betrekking tot de verlegging van de A15.

De uitdagingen zaten ‘m in de ligging van de afsluiter. Vanwege de omliggende bovengrondse installaties koos SPIE ervoor om een rechthoekige bouwput van 5 meter diep te maken, met behulp van damwanden. Hierbij moest rekening worden gehouden met de nodige eisen aan grondwateronttrekking en -lozing van het Waterschap.

Een tweede uitdaging was dat de afsluiter vrijwel lag ingeklemd tussen twee T-stukken, waardoor het onzeker was of er ter plaatse mechanische spanning in het leidingwerk zou zitten.

Uitvoering

In week 18 van dit jaar, is de oude gasafsluiter verwijderd na het ‘koud doorhalen’ van de leidingen. Van tevoren was de leiding al stevig ingeklemd, waardoor de kans op wegspringen van de leiding werd verkleind.

Het aan te sluiten leidingmateriaal bleek vol magnetisme te zitten, waardoor het lassen van de afsluiter enige vertraging opliep. Het team van SPIE heeft een compenserend magneetveld op de leiding aangebracht, waardoor dit onder controle kwam.

Door het werk in verschillende ploegen te plannen, werd de klus binnen 36 uur geklaard. Opdrachtgever Gasunie roemde SPIE en de andere betrokken partijen om hun constructieve houding en enorme betrokkenheid.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Henk Veenstra

+31 (0)6 83220404 henk.veenstra(at)spie.com