Menu Search
Terug naar Nieuws

SPIE zoekt nieuwe medewerkers!

Werken bij een duurzame, verantwoordelijke en sociale onderneming

SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, heeft in 2018 bijna 5.400 medewerkers in dienst genomen met een overeenkomst voor onbepaalde duur, waarvan meer dan 2.300 in Frankrijk en bijna 1.300 in Duitsland, voor een totaal personeelsbestand van 46.400 werknemers. De Groep zet haar ontwikkeling in 2019 voort en is gefocust op het aantrekken van nieuw talent. In de eerste twee maanden van het jaar zijn al bijna 1.000 nieuwe medewerkers bij SPIE aan de slag gegaan.

Na een jaar van aanhoudende wervingsactiviteit, zet SPIE haar zoektocht naar nieuwe gekwalificeerde medewerkers met zeer uiteenlopende profielen in al haar filialen in Europa voort: elektriciens, aircotechnici, netwerk- of onderhoudstechnici, opzichters, business managers, beheerscontrollers enz. De constante toename van het personeelsbestand in 2018 bevestigt de groei van de activiteiten van de Groep, die zich in groeimarkten positioneert om de uitdagingen van de energie- en digitale transitie aan te gaan. De ambitie van SPIE om hightech oplossingen met een hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen om de prestaties van haar klanten duurzaam te verbeteren vormt de kern van haar overwegingen met betrekking tot de regio’s en de samenleving van de toekomst. SPIE beschikt over een dicht netwerk van vestigingen in Europa en is hierdoor in staat om nauwe relaties met haar klanten op te bouwen. SPIE is met name actief op het gebied van ruimtelijke ordening, draagt bij tot de optimalisatie van de energieprestaties van gebouwen en biedt innoverende diensten aan voor de “smart city”. Allemaal activiteiten die een directe impact hebben op de levenskwaliteit en het dagelijks leven van de burgers.

34% van de medewerkers zijn tevens aandeelhouders van de Groep en dit vormt een goede afspiegeling van de duurzame band die SPIE met haar medewerkers wil opbouwen. Deze betrokkenheid blijkt ook uit de toepassing van coöptatie, een wervingsmethode die – al naar gelang het filiaal – goed is voor 15% tot 22% van het aangenomen personeel. De medewerkers worden dus als echte ambassadeurs van SPIE beschouwd.

“Bij SPIE gaan werken, is kiezen voor een Groep die duurzame relaties opbouwt, zowel met haar werknemers als met haar klanten. Wij bieden vaste banen met overeenkomsten voor onbepaalde duur, zorgen voor optimale omstandigheden zodat iedereen zijn/haar loopbaan zelfstandig kan ontwikkelen en er betekenis in kan vinden,” benadrukt Elisabeth Rasmussen, HR-directeur van de SPIE-groep. De titel van “Top Employer” die SPIE Belgium vorig jaar voor de 11e keer werd toegekend, getuigt van de kwaliteit van de werkomgeving en de best practices van SPIE op HR-gebied.

De waarden van SPIE – prestatie, verantwoordelijkheid en lokale aanwezigheid – komen ook tot uiting in de begeleiding die de Groep aan haar werknemers biedt door het menselijke aspect centraal te stellen bij haar activiteiten. Ontwikkeling van vaardigheden en kansen voor interne en externe mobiliteit zijn sterke drijfveren om carrières binnen de Groep te stimuleren. “SPIE biedt knowhow en steun aan iedereen die enthousiast en gemotiveerd is om zijn eigen potentieel te ontwikkelen,” vertelt Amir Aalabaf, Development Engineer bij SPIE UK.

Een ambitieuze wervingscampagne

SPIE wilde haar campagne maximale zichtbaarheid geven en plakte een speciale sticker op alle 8000 voertuigen van haar wagenpark in Frankrijk. Er werd eveneens een speciaal gratis telefoonnummer voor wervingen ingericht. Deze campagne zal in de loop van 2019 worden uitgebreid naar andere Europese landen.

De Groep is in het bijzonder geïnteresseerd in jonge werknemers en wil ook meer vrouwen aantrekken. SPIE biedt deze jongeren training en ondersteuning om er talentvolle werknemers van te maken. Deze training en ondersteuning kan vele vormen aannemen, zoals stages, leerlingschappen en deelname aan VIE (Frans programma voor internationaal vrijwilligerswerk in bedrijven), en zijn een springplank voor een lange loopbaan bij SPIE. De wens van SPIE om meer vrouwen in het personeelsbestand op te nemen, werpt ook geleidelijk vruchten af, aangezien vrouwen inmiddels ongeveer 16% van de nieuw aangenomen medewerkers vormen, vergeleken met slechts 10% drie jaar geleden.