Menu Search
Terug naar Nieuws

Maatschappelijke vraagstukken gebaat bij opschalen smart cities

De digitale transformatie van de openbare ruimte is in volle gang. Vele pilots, Proof of Technology en Proof of Concept projecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd. Overheden en bedrijfsleven trokken hierin samen op en verdeelden de kosten. Kennisinstellingen zien in deze ontwikkeling nieuwe onderwerpen voor thesissen, stages, afstudeerpopdrachten en hebben zelfs hun curriculum aangepast aan de smart city ontwikkeling. In living labs maken inwoners, bewust en onbewust, kennis met de mogelijkheden in de digitale transformatie van hun stad. Kortom er is veel energie en aandacht voor deze ontwikkeling met vergaande economische en maatschappelijke gevolgen.

In Barcelona, tijdens de Smart City World Expo, is het initiatief geboren om een duidelijk signaal vanuit het bedrijfsleven af te geven. Bedrijven zijn namelijk pilotmoe door de gelijkluidende pilots en het te vaak ontbreken van het perspectief op een vervolg. De redenen dat opschaling uitblijft zijn zeer divers, van onbekendheid tot data angst en van langjarige investeringen tot silo gerichte budgetten. Daarbij worden onderwerpen als privacy en gezondheid vooruitgeschoven.

Videoboodschap

Directies van vooraanstaande bedrijven uit de smart city community doen middels deze videoboodschap een duidelijke oproep aan staatsecretaris Knops om tot een nationale regie te komen waarin het bedrijfsleven samenwerkt met overheden aan gerichte projecten. Voor de opschaling van pilots moeten ook de lastige zaken aangepakt worden zoals anders samenwerken – risico’s verdelen – afspraken/standaarden/normen maken – financiering met gerichte investeringen in icoonprojecten – kennis delen – de basis infrastructuur aanleggen. En is het belangrijk om aandacht te geven aan de ethische kant bij de digitalisering van de stad.

Bekijk de videoboodschap

De noodzaak om nieuwe oplossingen te vinden voor de maatschappelijke opgaven en onze wens voor een goede kwaliteit van leven zijn ook duidelijk. Een nationaal georganiseerd programma met een substantiële financiering zal een enorme versnelling teweeg brengen, de herhaalbaarheid van oplossingen aanzienlijk vereenvoudigen en opschaling buiten de bestaande afgebakende werkterreinen mogelijk maken.

Want een ding is zeker: digitalisering verandert alle aspecten van onze samenleving ook de manier waarop we in steden leven, je kunt daar maar beter op voorbereid zijn.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jacco Saaman

+31 (0)6 134 990 43 jacco.saaman(at)spie.com