Menu Search
Terug naar Nieuws

Investeren in innovatie en samenwerking noodzakelijk om gebouwprestaties te verbeteren

Op Platform Zorgvastgoed verscheen afgelopen week een artikel over de visie van SPIE op het verbetern van gebouwprestaties

De efficiëntie van gebouwen waar zorg wordt verleend, is verre van optimaal. Dat geldt voor gebouwen in de ouderenzorg, maar ook in de ziekenhuis- en gehandicaptenzorg. Door het gebrek aan integratie van systemen en technieken blijven kansen om gebouwprestaties aanzienlijk te verbeteren onbenut. Terwijl de technische oplossingen voorhanden zijn. Het wordt tijd dat marktpartijen meer gaan investeren in samenwerking en innovatie, en dan met name in kleine, schaalbare oplossingen.

Slimme datatoepassingen en intelligente systemen

Bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen hebben steeds meer zorg nodig, terwijl zorgaanbieders met minder geld en minder personeel hun cliënten moeten bedienen. Ook in de ziekenhuis- en gehandicaptenzorg zijn personeelstekorten en kostenbeheersing belangrijke onderwerpen, terwijl de zorgvraag niet kleiner wordt. Techniek kan een helpende hand bieden bij deze uitdagingen. Slimme datatoepassingen en intelligente systemen kunnen perfect worden ingezet om processen te verbeteren en efficiënter te maken. De besturing van een pand met behulp van sensoren en met slimme monitoring wordt steeds belangrijker. Het probleem is echter dat deze technische oplossingen los van elkaar worden ingezet. Dat kost onnodig veel geld en lost de problemen in de zorg niet op. Een gebouw krijgt enorme meerwaarde als zaken zoals de energievoorziening, het alarm, de verlichting en ict op een geïntegreerde manier met elkaar communiceren. Dan maak je de stap maken van reactief naar proactief en voorspelbaar handelen.

Met de zorgaanbieder om tafel

Hiervoor moeten leveranciers, technisch dienstverleners en zorgaanbieders intensiever met elkaar samenwerken. SPIE Nederland is zo’n technisch dienstverlener die meedenkt over het optimaliseren van gebouwprestaties. Samen met haar leveranciers en klanten, waaronder zorgaanbieders. Om voorspelbaarheid mogelijk te maken, zit SPIE graag in een zo vroeg mogelijk stadium om tafel bij de gebouwbeheerder. De organisatie adviseert en begeleidt haar klanten van begin tot eind in zo’n proces en brengt hen, waar mogelijk, in contact met innovaties van derden.

Softwareplatform

Een voorbeeld in de healthcare-sector is de zorgmedia-oplossing die SPIE zelf heeft ontwikkeld. Een softwareplatform voor ondersteunende diensten voor zowel patiënten als de verpleging. Met een tablet of aanraakscherm zorgen apps voor meer regie en betrokkenheid van de patiënten in hun zorgtraject. De patiënt kan zoveel mogelijk services vanuit bed regelen en zowel de patiënt als de verpleging kan specifieke informatie op maat op het voor hem of haar juiste moment opvragen. Onlangs zijn 825 tablets en 600 tv-schermen met daarbij het nieuwste Healthcare softwareplatform geïmplementeerd in het nieuwe Erasmus MC. Na deze succesvolle implementatie gaat SPIE tevens het Sophia Kinderziekenhuis in het Erasmus MC voorzien van tablets.

Procesverbeteringen

Bij dit soort toepassingen is het bereikbaar en bedienbaar maken voor patiënten van het ‘Patiënten Portaal’ het uitgangspunt. Hierin staat specifieke medische informatie en staan enkele diensten zoals eten bestellen, kamer domotica en online aanvragen voor een glaasje water, dekentje, bloemenvaas, en dergelijke. Uniek is dat ook entertainment, zoals TV, games, tijdschriften, YouTube en beeldbellen heel gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in hetzelfde platform. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld tevredenheidsenquêtes. Het systeem kan het gebruik van de software per gebruiker analyseren, waardoor het ziekenhuis haar dienstverlening kan optimaliseren naar de behoeften van de patiënt. Intern kan men met deze data procesverbeteringen doorvoeren, zoals werkdrukvermindering, kostenbesparing en verhoging van medische veiligheid.

Praktische en theoretische kennis

Dat samenwerking noodzakelijk is om innovaties succesvol te implementeren, daar zijn zo’n beetje alle partijen het wel over eens. Iedereen is met dezelfde dingen bezig en staat voor dezelfde uitdagingen: de energietransitie, digitalisering, duurzaamheid. Daarom is het zo belangrijk om partijen met elkaar te verbinden en slimme oplossingen te combineren met een praktische blik.

Die samenwerking is onder andere gevonden in Academy Het Dorp, die zich richt op de vernieuwing van Het Dorp, een zorgstelling in Arnhem waar mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen. Op een unieke wijze komt de theoretische en praktische kennis van verschillende partijen bij elkaar. Samen zorgen deze partijen ervoor dat Het Dorp nationaal en internationaal een voorbeeld wordt van baanbrekende (gehandicapten)zorg met toekomstbestendige technologieën. Connectiviteit is het sleutelwoord in dit innovatieproces. Het draait daarbij om het 5G mobiele netwerk, het vaste netwerk en het WiFi-netwerk. In Het Dorp kiest men voor een dubbele aansluiting, zodat er altijd verbinding is als er een aansluiting uitvalt. Om een laatste risico uit te sluiten, liggen er plannen om een tweede POP (Point of Presence) op het terrein te plaatsen. De ene aansluiting loopt dan via de eerste POP en de andere via de tweede.

Domotica

De connectiviteit is tevens de basis voor het gebruik van domotica en huisautomatisering. Het Internet of Things leidt op die manier tot gepersonaliseerde zorg: de geautomatiseerde processen kunnen op de bewoner worden afgestemd en kunnen aan en uit worden gezet. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die ademhalingsondersteuning nodig heeft. Door sensoren te plaatsen wordt duidelijk wanneer de patiënt mogelijk ondersteuning nodig heeft, omdat zijn ademhalingsapparatuur het niet meer doet. Je kunt er dan veel sneller bij zijn. Bovendien kan de patiënt de ondersteuning op andere plekken dan zijn eigen huis krijgen, waardoor hij veel meer bewegingsvrijheid heeft.

Toekomstbestendig IT-platform

Sensoren zullen heel veel data gaan verzamelen. Dat proces moet je goed managen en je moet er specifieke data uit kunnen halen. Tegelijkertijd moet de veiligheid van die data gegarandeerd worden. Alleen met een toekomstbestendig IT-platform kunnen we gebouwprestaties verbeteren en een antwoord bieden op de uitdagingen in de zorg.