Menu Search
Terug naar Nieuws

Omwonenden waarderen SPIE met een 8 voor management van renovatieproject

Nog nooit eerder kreeg SPIE (business unit Hoogspanningslijnen) van TenneT de gehele verantwoordelijkheid om het omgevingsmanagement voor haar rekening te nemen. Voor SPIE dus een mooie kans om haar expertise op dit gebied te laten zien. En dat is gelukt. De betrokken omwonenden waardeerden het werk van SPIE met een 8.

In opdracht van TenneT mocht SPIE de 93 bretellen in de 32 Wintrackmasten tussen Wateringen en Bleiswijk en tussen Bleiswijk en Krimpen vervangen. Vorig jaar faalde een bretelboog in dit traject en dus was het noodzakelijk om alle bretellen in de 380 kV-verbinding te vervangen door een aangepast ontwerp. Deze “normale” opdracht voor SPIE bestond uit de detailengineering, voorbereiding, levering en montage. De SPIE-collega’s in Wijhe verzorgden de productie van de nieuwe bretelbogen.

Het contract kreeg een speciaal tintje toen SPIE tevens de taak kreeg om alle contacten met de perceeleigenaren op wiens land de Wintrackmasten staan, te initiëren, te onderhouden en naar tevredenheid af te ronden. Ook de afwikkeling van de gewasschade werd onderdeel van het contract.

Voor en tijdens de werkzaamheden heeft TenneT de communicatie tussen SPIE en de stakeholders op afstand gemonitord. Aan het eind van het project heeft TenneT een onafhankelijk onderzoek laten doen bij de perceeleigenaren, gericht op de tevredenheid van de manier van werken van SPIE, het nakomen van afspraken en de algemene tevredenheid over de ‘overlast’ op hun terrein. Hieruit is gebleken dat de eigenaren de werkwijze van SPIE hebben gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van een 8.

Het projectteam is dan ook erg tevreden met deze waardering van de omgeving, die aansluit op de ervaringen van de SPIE-collega’s die hiervoor verantwoordelijk waren. Het contact met de perceeleigenaren is altijd prettig en gastvrij verlopen. Het project is opgeleverd en afgelopen week geëvalueerd met opdrachtgever TenneT. Daarin kon ook worden vermeld dat het project zónder incidenten is verlopen. De besproken verbeterpunten, kunnen als ‘lessons learned’ worden toegepast in een volgend contract, waarin SPIE wederom verantwoordelijk is voor het omgevingsmanagement.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Peter Paasse

+31 (0)6 108 791 53 p.paasse(at)spie.com