Menu Search
Terug naar Nieuws

SPIE plaatst in opdracht van Rijkswaterstaat extra bellenschermen tegen verzilting

Wegens geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Middensluis in IJmuiden neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen tegen verzilting. Dit doet Rijkswaterstaat door onderhoudspartner SPIE Nederland twee bellenschermen te laten plaatsen bij de Noordersluis. SPIE is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bestaande zeesluizen in IJmuiden. Het is onderdeel van het onderhoudscontract voor het areaal Noordzeekanaal. Ook past Centraal Nautisch Beheer het schutregime aan.

Het bellenscherm is het meest effectief als de deuren van de Noordersluis zo kort mogelijk openstaan. Daarom gaan deze nu sneller dicht en wordt niet altijd gewacht tot de sluis vol is. Scheepvaart moet net als nu rekening houden met een wachttijd van maximaal 1,5 uur.

Toenemende verzilting

De maatregelen zijn nodig om de toenemende verzilting van het Noordzeekanaal tegen te gaan. Door de stremming van de Middensluis vanwege onderhoud kunnen grotere schepen alleen door de Noordersluis worden geschut. Bij schuttingen via de Noordersluis komt er meer zout water in het Noordzeekanaal. Dat leidt tot schade aan land- en tuinbouw en natuur en verslechtert de waterkwaliteit. Het afzinken van de twee bellenschermen vond afgelopen zaterdag (1 september 2018) plaats.

Stremming Middensluis

Van 30 augustus tot en met 28 september 2018 voert SPIE in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de Middensluis in IJmuiden. De draaipunten van de sluisdeuren worden dan gerenoveerd. Deze onderdelen bevinden zich onder de deuren op de sluisbodem en zijn nodig voor het openen en sluiten van de deuren. Voor de werkzaamheden worden de deuren van het tussenhoofd en de deur van het buitenhoofd verwijderd en een deel van de sluiskolk drooggelegd. Na de werkzaamheden plaatst SPIE de deuren weer terug op de gerenoveerde draaipunten. Omdat de werkzaamheden overdag en op de bodem van de sluiskolk plaatsvinden, ondervinden omwonenden hier nauwelijks hinder van. Door de stremming van de Middensluis worden grotere schepen, die niet door de Zuidersluis kunnen, via de Noordersluis geschut.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Danny Boer

+31 (0)6 512 195 96 danny.boer(at)spie.com