Menu Search
Terug naar Nieuws

SPIE helpt mee met duurzame ledverlichting N9

Rijkswaterstaat vervangt de komende vijf weken de openbare verlichting langs de N9 tussen Alkmaar en De Kooy bij Den Helder door duurzame ledverlichting. SPIE is in dit areaal verantwoordelijk voor het in stand houden en monitoren van en het informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden van onder andere de openbare verlichting. Van Via Optimum kreeg SPIE vanuit het Prestatiecontract West Nederland Noord de opdracht om de verlichting te vervangen.

De verlichting langs de N9 nadert het einde van de levensduur. Bovendien was er door aanrijdingen met lichtmasten regelmatig uitval van lampen. Rijkswaterstaat grijpt de vervanging van de verlichting aan om deze duurzamer te maken. Ledverlichting is energiezuiniger, gaat langer mee en geeft minder lichthinder dan de huidige verlichting. De aanpassing naar led past bij de ambitie van Rijkswaterstaat om het rijkswegennet energieneutraal te maken.

Voor SPIE betekent het het vervangen van 609 armaturen. Daarnaast worden er 28 lichtmasten vervangen, 64 lichtmasten verwijderd en 1820 meter kabel verwijderd.

De uitvoering is inmiddels begonnen en de werkzaamheden zullen eind augustus worden afgerond.

 

Foto: Rijkswaterstaat

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jan-Paul Dansen

+31 (0)6 17431376 j.dansen(at)spie.com