Menu Search
Terug naar Nieuws

SPIE werkt mee aan alternatief voor windturbines

SPIE is één van de partijen die meedenkt over een nieuw basiselement voor windenergiesystemen. Het is een initiatief van Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Windturbines kunnen maatschappelijke hinder als horizonvervuiling, slag-schaduw en geluidshinder veroorzaken. Hierdoor ontstaat er weerstand tegen windturbines. Met de EWICON-R Modules kan windenergie in elektrische energie worden omgezet met behulp van geladen deeltjes die in een door de wind aangedreven cycloon roteren. EWICON-R staat voor “Elektrostatische Windenergie Convertor met Recirculatie van de deeltjes”. Door de EWICON-R als een module uit te voeren kan deze in systemen ingebouwd worden voor “wind op land” en “wind op zee”. De elektrostatische lading wordt met stroomcollectoren opgevangen en omgezet in gangbare spanningen.

Voordelen

EWICON-R heeft de volgende voordelen:
– Minder visuele impact (geen slagschaduw)
– Investeringen zijn lager (er zijn geen rotorbladen, versnellingsbak en generator meer nodig).
– Door het ontbreken van bewegende delen is er minder onderhoud nodig. Lagere onderhoudskosten zijn een belangrijk voordeel bij wind op zee.
– Veilig voor vogels
– Minder geluidsoverlast

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jacco Saaman

+31 (0)6 134 990 43 jacco.saaman(at)spie.com