Menu Search
Terug naar Nieuws

SPIE ontvangt gunning voor Vast Onderhoud DVM Ketens (VODK) in de regio Midden Nederland

Rijkswaterstaat heeft SPIE de gunning gegeven voor Vast Onderhoud DVM Ketens (VODK) in de regio Midden Nederland. Het contract betreft het meerjarig onderhoud van de Dynamisch Verkeersmanagement Systemen.

De systemen worden gebruikt voor de aansturing van systemen op de rijkswegen zoals matrixborden, camera’s, spitsstroken, DRIP’s, tunnels en bruggen. Het contract betreft de hele keten van informatie-inwinning tot en met bediening in de verkeerscentrale van Midden-Nederland, ofwel ‘van de lus in de weg tot de desk van de verkeerscentrale’. Naast het in stand houden van de DVM-keten is SPIE o.a. verantwoordelijk voor het proactief monitoren van storingen en deze analyseren en oplossen.
SPIE draagt hiermee bij aan een veilige doorstroming op de rijkswegen in de regio Midden-Nederland.

Meer weten?

Neem contact op met Miranda Vromans.

+31 (0)76 544 5467 m.vromans(at)spie.com