Menu Search
Terug naar Nieuws

SPIE reageert op oproep vakbond in het RTL Nieuws

Op maandag 15 januari is SPIE benaderd door RTL 4 om te reageren op de oproep van vakbond CNV aan bedrijven om niet te snel buitenlandse werknemers te zoeken, als zij het tekort aan personeel willen aanvullen. De bond wil dat voorrang wordt gegeven aan vaklieden uit Nederland. Vanmiddag heeft een filmploeg in de werkplaats van Sliedrecht de woordvoerder van SPIE Nederland hierover geïnterviewd.

SPIE is continue op zoek naar vaktechnisch personeel, zeker in de periode van onderhoudstops. Hiervoor zoeken wij mensen met de juiste kwalificaties en op het moment dat deze mensen in Nederland niet te vinden zijn, zoeken we verder in het buiteland. Als technisch bedrijf juichen we ieder initiatief toe om werkzoekenden met affiniteit voor techniek kansen te bieden. Dit geldt voor jongeren, zij-instromers, langdurig werklozen, maar ook voor statushouders en buitenlandse werknemers.

Een van deze initiatieven is de Week van de Procestechniek & Maintenance van 15 t/m 26 januari 2018, georganiseerd door Procestechniek & Maintenance Limburg (PML).

PML heeft dé oplossing voor het tekort aan technici

Procestechniek & Maintenance Limburg (PML), waar SPIE onderdeel van uit maakt, heeft Limburg-breed een ketenaanpak gerealiseerd, waarbij 27 vmbo-, 9 havo-, 4 mbo-scholen en rond de 50 bedrijven samenwerken voor voldoende personeel. Ze helpen vmbo leerlingen bij een keuze voor procestechniek, maintenance of laboratoriumtechniek, verzorgen stageplekken voor mbo-ers bij de bedrijven en een baan bij afstuderen. Dit is op deze schaal uniek in Nederland.

De helft van de jaarlijkse vraag naar mbo operators, technicians en laboranten wordt hierdoor ingevuld door afgestudeerde jonge technici.

Lees hier meer over dit initiatief

Meer weten?

Neem contact op met Manouk Loonstijn

+31 (0)6 12451682 manouk.loonstijn(at)spie.com