Menu Search
Terug naar Nieuws

PML heeft dé oplossing voor het tekort aan technici

Procestechniek & Maintenance Limburg (PML), waar SPIE onderdeel van uitmaakt, heeft Limburg-breed een ketenaanpak gerealiseerd, waarbij 27 vmbo-, 9 havo-, 4 mbo-scholen en rond de 50 bedrijven samenwerken voor voldoende personeel. Ze helpen vmbo leerlingen bij een keuze voor procestechniek, maintenance of laboratoriumtechniek, verzorgen stageplekken voor mbo-ers bij de bedrijven en een baan bij afstuderen. Dit is op deze schaal uniek in Nederland. De helft van de jaarlijkse vraag naar mbo operators, technicians en laboranten wordt ingevuld door afgestudeerde jonge technici.

Eén van de activiteiten van PML is de Week van de Procestechniek & Maintenance van 15 t/m 26 januari 2018. Tijdens deze week brengen 900 leerlingen van nagenoeg alle Limburgse vmbo en havo scholen een bezoek aan SPIE in Venray en Goflex/Vakwijs – Chemelot Industrial Park in Stein/Geleen. Hier produceren ze zelf echte limonade in een veilige, maar realistische omgeving. De taken van de operator, (mechatronica) maintenance technician en laborant komen daarbij allemaal aan de orde.

SPIE in Venray

Bij de SPIE Academy fabriceren de leerlingen van 15 t/m 19 januari a.s. met echte installaties limonade. Ze hoeven maar om zich heen te kijken om te zien hoe de operators de limonadefabriek bedienen, de technicians storingen oplossen en de laboranten de kwaliteit van de limonade controleren.

Procestechniek & Maintenance Limburg (PML)
PML is een platform van rond de 50 toonaangevende technische bedrijven in de chemie, food, kunststof en maakindustrie. Ze werken samen met alle Limburgse vmbo, havo-scholen en mbo Techniekcollege Zuid-Limburg, Gilde Opleidingen en Summa College.
De focus is resultaatgericht. In de 18 jaar dat PML bestaat groeide de jaarlijkse instroom van 20 naar 100 operator studenten en van 0 naar meer dan 45 maintenance studenten. Ruim voordat deze jongeren de school verlaten, komen ze via stages en speeddates in contact met de lidbedrijven. Velen vonden daar een baan en hebben een succesvol bestaan opgebouwd in de regio.

Meer weten?

Neem contact op met René Gieben

+31 (0)478 578444 spieacademy.nl(at)spie.com