Menu Search
Terug naar Nieuws

Home Nieuws SPIE behaalt niveau drie op de Veiligheidsladder

SPIE behaalt niveau drie op de Veiligheidsladder

Met trots kunnen wij melden dat de divisie Smart City en Energies van SPIE Nederland niveau 3 op de Veiligheidsladder heeft behaald. Dit dankzij een goede samenwerking met TenneT, andere opdrachtnemers van TenneT en het enthousiasme van onze medewerkers.

De Veiligheidsladder is oorspronkelijk door ProRail ontwikkeld om de veiligheidscultuur binnen een organisatie te meten en te verbeteren. TenneT maakt zich sterk voor de adoptie van de Veiligheidsladder in haar branche en haar supply chain. Zij heeft daarbij zelf het goede voorbeeld gegeven door in 2016 een gezamenlijke pilot te starten waarbij TenneT en vier opdrachtnemers de uitdaging zijn aangegaan om zich te certificeren op niveau 3 van de Veiligheidsladder.

Unieke samenwerking
Verbetering van de veiligheidscultuur leidt tot anders denken. Veilig moeten werken verandert in veilig willen werken met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkplek. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben beide een grote invloed op de werkomgeving. Daarom is een goede samenwerking tussen deze partijen noodzakelijk. Met elkaar de dialoog aangaan is daarbij belangrijk. SPIE heeft de samenwerking met TenneT als uniek ervaren.

Elkaar aanspreken
SPIE is in 2016 gestart met de brede uitrol van haar Safety Leadership-programma. Daarbij wordt onder andere het elkaar aanspreken op onveilige situaties en werkwijzen sterk gestimuleerd. Deze benadering sluit naadloos aan op de Veiligheidsladder en is dan ook een belangrijke succesfactor geweest.

SPIE gaat nu aan de slag met de verbeterpunten die uit de audit en de zelfevaluatie naar voren zijn gekomen en gaat vol energie werken aan de volgende stap op de Veiligheidsladder. Op weg naar niveau 4!

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met:

+31 (0) 610879104 m.vandijck(at)spie.com