Menu Search
Terug naar Nieuws

Eerste duurzame hoogspanningsstation geopend

Vanmiddag werd het duurzame hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart geopend. Het is het eerste hoogspanningsstation van Nederland dat zelf stroom produceert. SPIE sloot de 80 zonnepanelen aan die op het dak van het installatiegebouw liggen en begeleidde het bouwtraject van A tot Z. Het station is klaar om in gebruik te worden genomen.

TenneT heeft Emmeloord Zuidervaart gebouwd als een pilot voor een groen en duurzaam hoogspanningsstation. Bij de aanpassing en de inpassing is gestreefd naar een duurzaam ontwerp en bouw. Deze zonnepanelen voorzien een groot deel van het stroomverbruik van het station. De ervaringen van dit station worden gebruikt voor station Vierverlaten, waar SPIE ook nauw bij betrokken is. Jan Arends, directeur van de infra-tak van SPIE: “In onze partnership met TenneT zijn we continu bezig met het verbeteren van kwaliteit en veiligheid. Het is mooi dat we dit nu ook op het gebied van duurzaamheid kunnen doen.“

Het elektriciteitsnetwerk is met de komst van het nieuwe hoogspanningsstation en de aanpassingen van de gehele hoogspanningsinfrastructuur voor de aansluiting van windpark Noordoostpolder versterkt en klaargemaakt voor de (duurzame) toekomst.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Peter Paasse

+31 (0)6 108 791 53 p.paasse(at)spie.com