Menu Search
Terug naar Nieuws

Hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen in gebruik genomen

SPIE heeft haar werkzaamheden voor project TenneT Randstad Noord Geleidermontage Beverwijk – Vijfhuizen in augustus zonder restpunten afgerond. TenneT heeft de verbinding uitgebreid getest en op 1 september 2017 in bedrijf genomen.

In maart 2015 werd er door beide partijen getekend voor de opdracht. Na de engineerings- en opstartfase kon SPIE in februari 2016 met de montage beginnen. De werkzaamheden bestonden uit het realiseren van de 380 kV geleidermontage van de hoogspanningsverbinding tussen het uitgebreide hoogspanningsstation Beverwijk en het nieuwe station Vijfhuizen. Totaal heeft SPIE 38 mastlocaties (76 masten), twee opstijgpunten aan beide zijden van het Noordzeekanaal in een tracé van totaal 12 kilometer lengte gemonteerd.

Het project kende een aantal bijzonderheden, zoals drie overgangen over de snelwegen A9 en A22, waarvan één oversteek gecombineerd met een spoorwegovergang. Deze werkzaamheden vonden ’s nachts plaats, zodat de weggebruikers zo min mogelijk hinder zouden ondervinden. Ook een bijzondere oversteek over de golfbaan Spaarnwoude heeft veel voorbereiding gekost voor zowel TenneT als SPIE. Door vele overleggen en heldere afspraken met de beheerder zijn ook die werkzaamheden naar ieders volle tevredenheid afgerond.

SPIE kijkt trots terug op dit project, dat zonder incidenten of ongelukken is verlopen. Een mooie prestatie van SPIE, haar onderaannemers, nevenaannemers én opdrachtgever.

Wintrack

Het project is het tweede Wintrackmasten project waarbij SPIE de geleidermontage heeft gerealiseerd. De bijzondere Wintrackpylonen vallen op door de vorm (soort windmolenmasten zonder de wieken) en de flinke hoogte van de masten; 60 tot 70 meter.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Peter Paasse

+31 (0)6 108 791 53 p.paasse(at)spie.com