Menu Search
Terug naar Nieuws

TenneT gunt bouw 380 kV hoogspanningsstation Vierverlaten aan SPIE

SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, heeft gisteren de definitieve gunning voor de bouw van de uitbreiding van het hoogspanningsstation Vierverlaten met een 380 kV-station ontvangen van TenneT. TenneT gaat hoogspanningsstation Vierverlaten (op bedrijventerrein Westpoort bij Groningen) verbouwen en uitbreiden tot een 380 kV-hoogspanningsstation. Het is voor SPIE de grootste opdracht in de hoogspanningsstationsmarkt tot nu toe.

SPIE scoorde de beste EMVI (prijs-kwaliteitsverhouding) en daarmee de opdracht. De opdracht voor SPIE omvat de realisatie vanaf het bouwrijp maken van het terrein tot de inbedrijfstelling van het geheel nieuwe 380 kV- hoogspanningsstation, waarbij de besturing en beveiliging van het bestaande 220 kV-hoogspanningsstation zal worden geïntegreerd. Voor de civiele bouwkundige werkzaamheden zoekt SPIE de samenwerking op met Dura Vermeer en Friso Bouwgroep.

Bij het bestaande hoogspanningsstation wordt een nieuw 380 kV-station gebouwd. Hierop wordt de nieuwe 380 kV-verbinding vanaf Eemshaven aangesloten. Een zestal nieuwe transformatoren zorgen voor het omzetten naar spanningsniveaus van 220 kV en 110 kV. Het hoogspanningstation is na de uitbreiding met het 380 kV-station één van de grotere hoogspanningsstations in Nederland.

De start van de bouw van het station is voorzien in 2019, ingebruikname in 2021.

Rijks Coördinatie Regeling

De procedure rond de Rijks Coördinatie Regeling (RCR) voor de 380 kV-verbinding Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten loopt nog. Deze week publiceren de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu het ontwerp voor het inpassingsplan dat de aanleg van de verbinding ruimtelijk mogelijk maakt.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Wouter Bijl

+31 (0)6 494 046 94 w.bijl(at)spie.com