Menu Search
Terug naar Nieuws

iCAREnisse laat zorgbehoevenden in hun eigen omgeving (samen)leven

De rijksbouwmeester heeft de prijsvraag WhoCares uitgezet voor de wijk Carnisse in Rotterdam. De prijsvraag was een open oproep naar innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning. In totaal stuurden 174 Combinaties hun visie op vier gemeentelijke projecten in. Eén van die projecten is Carnisse, een wijk in Rotterdam. Vorige week werden uit de 53 inzendingen voor deze locatie vijf winnaars gekozen die hun propositie nu marktklaar mogen gaan maken. In een brede coalitie samen met od205, Groosman,Kaap O, Rik Moonen, ASVZ en Streetlife is SPIE, met het plan iCAREnisse, uitgeroepen tot één van deze vijf winnaars. SPIE integreerde in het plan haar oplossingen voor zorgtechniek.

Danny Nelemans van od205: “In ons plan zorgen we dat iedereen thuis kan blijven wonen, juist als je hulpbehoevend bent of wordt. Ons plan is geslaagd als de zorg voor kwetsbare groepen vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijkse leven in een wijk.” Namens SPIE is Han-Michiel Verroen betrokken bij deze wedstrijd: “Voor extramurale klanten is het fijn als ze in de laatste fase van hun leven in hun vetrouwde omgeving kunnen blijven. Wij integreren zorgtechnieken, zoals alarmering, video-deur intercom, tilliften, doucherolstoelen, snelle toegang tot gezondheidsdossiers en tafeltje-dek-je. En dan op zo’n manier dat die zorg binnen 48 uur na indicatie geleverd kan worden.” De geïntegreerde zorg wordt mogelijk gemaakt door een systeem van omkeerbare woningaanpassingen en (t)huiszorg op maat, door slimme stedenbouwkundige en architectonische ingrepen en door een technologische ‘smart grid’ in de buitenruimte. Mensen kunnen dan op een veilige manier deelnemen aan het openbare leven.

Het team heeft tot september de tijd om hun ideeën verder uit te werken. Daarna wordt op de Dutch Design Week in Eindhoven gekozen welke partij hun plannen mag gaan realiseren.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Han-Michiel Verroen

+31 (0)6 513 697 60 han-michiel.verroen(at)spie.com