Menu Search
Terug naar Nieuws

Home Nieuws SPIE presenteert zich tijdens landelijke topconferentie

SPIE presenteert zich tijdens landelijke topconferentie

Op 22 en 23 maart vindt The Rural Summit plaats, een conferentie waar deelnemers en sprekers uit meer dan 10 verschillende landen van gedachten wisselen over de uitdagingen waar landelijke gebieden mee worden geconfronteerd op het gebied van economische groei, duurzaamheid, ontbossing, veroudering, en de nieuwe mogelijkheden die worden gecreëerd door het gebruik van digitale toepassingen. SPIE presenteert er, samen met haar partners (o.a. ECN, TNO, DELL/EMC, Beveco (Tridium Niagara), 3BX, S&T) haar propositie ten aanzien van wonen, werken en recreëren.

Sprekers uit verschillende Europese (platte)landen zullen praten over hun ideeën en ‘best practices’. Hoe kan een landelijk gebied aantrekkelijker gemaakt worden om te wonen en te werken en voor bedrijven om zich te vestigen? Breedband maakt het mogelijk om mensen en bedrijven in buitengebieden te integreren in de grotere landelijke, plus-stedelijke gebieden, waarvan zij deel uitmaken. De aangesloten digitale samenleving leidt tot landelijke revival: aangesloten, vitaal en economisch sterke plattelandsregio’s weer verbinden met de stedelijke centra.

The Rural Summit wordt bezocht door

  • Burgemeesters, chief beheerders, IT-managers en functionarissen van de lokale autoriteiten die zich bezighouden met economische ontwikkeling;
  • Ambtenaren van regionale en nationale overheden die zich bezighouden met plattelandsontwikkeling;
  • Managers van landbouw-, vervoer-, informatietechnologie- en telecombedrijven gericht op de landelijke markt;
  • Opvoeders en academische deskundigen inzake plattelandsontwikkeling.

 

Smart Living Tour: Eersel Smart Connected

Op beide dagen bestaat het middagprogramma uit een excursie. Op dag twee van de conferentie kunnen deelnemers kiezen voor een bustour door de gemeente Eersel. SPIE is één van de partners van Eersel Smart Connected. In de verschillende centra van de gemeente laten zij zien dat je alle mogelijkheden die beschikbaar zijn om gegevens in de openbare ruimte met natuurlijke geïntegreerde sensoren genereren.
Met een glasvezel dekking van bijna 100% is Eersel de perfecte plek om digitale toepassingen en functies te ontwikkelen die een positief effect hebben op de leefomgeving van gemeente en regio. Eersel Smart Connected maakt het ook mogelijk voor bedrijven om hun digitale toepassingen en functies te testen in een proeftuin.
SPIE richt zich in het marktsegment Smart city op het creëren van slimme steden en ontwikkelt gerichte oplossingen voor groeiende behoeften op het gebied van energie, eco-mobiliteit, slimme gebouwen en duurzame verbetering van de leefomgeving. SPIE toont dit soort oplossingen in openbare ruimten van Eersel. Jacco Saaman, Manager Innovatie & Business Development van SPIE, vertelt daarbij alles over SPIE’s ideeën en filosofie over de toekomst van slimme steden.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jacco Saaman

+31 (0)6 134 990 43 jacco.saaman@spie.com