Menu Search
Terug naar Nieuws

TenneT gunt geleidermontage Noord-West 380 en Zuid-West 380 definitief aan SPIE

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft SPIE gecontracteerd voor de montage van de geleiders; het 'ophangen' van de elektriciteitslijnen in de innovatieve Wintrack II masten in West Nederland.

Het enorme project Noord-West 380 en Zuid-West 380 beslaat de nieuwbouw van de 380 kV verbinding tussen Vierverlaten (Groningen) en Eemshaven, een traject van 40 kilometer lang. Onderweg worden bestaande verbindingen op enkele plaatsen gereconstrueerd, geamoveerd of omgeleid. Ook tussen Rilland en Borssele wordt een geheel nieuwe 380 kV verbinding gerealiseerd. De reconstructies beslaan 220 en 380 kV verbindingen.

Rijks Coördinatie Regeling

De procedure rond de Rijks Coördinatie Regeling (RCR) van beide trajecten loopt nog. Terwijl de voorbereidingen voor de uiteindelijke realisatie van start gaan, zal de daadwerkelijke realisatie pas beginnen als het Rijksinpassingsplan, na uitspraak van de Raad van State, onherroepelijk is geworden.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Peter Paasse

+31 (0)6 108 791 53 p.paasse(at)spie.com