Menu Search
Terug naar Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst Dutch Windwheel getekend

Vorig jaar werd de Dutch Windwheel voor het eerst gepresenteerd. Een 174 meter hoog gebouw dat bestaat uit twee ringen die onder meer woningen en een attractie huisvesten en dat gebruik zal maken van geavanceerde, efficiënte technologische oplossingen. Oplossingen die deels nog (door)ontwikkeld moeten worden. SPIE was al in het beginstadium betrokken als één van de deelnemers van het innovatieprogramma. Gisteren is Stichting Innovatieprogramma Dutch Windwheel opgericht.

Het innovatiecosortium bestaat naast SPIE uit Arup, Koninklijke BAM Groep, Deltares, Dura Vermeer, ECN, Eneco, Evides, Huawei, Mammoet, Siemens, TNO en de Windwheel Corporation (waarin BLOC, DoepelStrijkers en Meysters zijn vertegenwoordigd). Het doel van dit consortium is om de kwaliteit en duurzaamheid van het gebouw drastisch te vergroten. Met nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen wordt gewerkt aan een gebouw dat zich kan blijven aanpassen aan de tijd. In 2025 zou het gebouw gerealiseerd moeten worden en levert na ingebruikname meer energie dan dat het verbruikt. Het innovatieprogramma anticipeert nu al op de verdere toekomst, als technologieën nog efficiënter worden.

Onder andere Jacco Saaman van SPIE Nederland reisde de wereld al over om in gesprek te gaan met buitenlandse investeringsmaatschappijen die interesse hebben uitgesproken in financiering van de Dutch Windwheel en de daaraan verbonden innovatieve producten en diensten.

Publieke omarming

De Dutch Windwheel is benoemd tot regionaal ‘fieldlab’ en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam dragen bij aan het testen van de innovaties in de regio en wordt in de regionale Roadmap Next Economy aangemerkt als dragend project voor systeemdoorbraken. Begin 2017 wordt een Green Deal getekend, waarmee ook de provincie en het rijk een bijdrage leveren aan de beoogde innovaties.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jacco Saaman

+31 (0)6 134 990 43 jacco.saaman(at)spie.com