Menu Search
Terug naar Nieuws

Wintrack als hoogspanningsverbinding met Duitse grens

54 Innovatieve Wintrack-masten verdeeld over 22 kilometer; van Doetinchem naar Wesel. Het wordt de nieuwe hoogspanningsverbinding die als Europese schakel zal dienen tussen Nederland en Duitsland.

Energieleverancier TenneT is verantwoordelijk voor het Nederlandse deel en heeft de combinatie Dura Vermeer – SPIE DW380 gecontracteerd om dit te realiseren. De opdracht omvat het ontwerp en de realisatie van de werkwegen, de fundaties en de montage van de geleiders. Opdrachtgever TenneT koos voor de Combinatie Dura Vermeer – SPIE DW380 vanwege een uitgekiende aanpak om de nieuwe hoogspanningsverbinding binnen een strak tijdschema te realiseren. Veiligheid en respect voor de omgeving staan daarin voorop. Wintrack is een nieuw concept dat voordelen biedt bij de landschappelijke inpassing van de hoogspanningslijnen. De realisatie van het Nederlandse deel van de 380 kV verbinding is voor TenneT noodzakelijk om optimaal te kunnen opereren op de Europese elektriciteitsmarkt, om de betrouwbaarheid van het net te kunnen waarborgen en om in de toekomst optimaal gebruik te kunnen maken van duurzame energie.

De uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart in april 2016. In juni 2017 moet het Nederlandse deel van de 380 kV-verbinding gebruiksklaar zijn. Het werk van de Combinatie Dura Vermeer – SPIE DW380 dient uiterlijk in maart 2018 te zijn opgeleverd. De bouwcombinatie zet een ervaren projectteam in om deze klus te klaren. Bij de werkzaamheden wordt uiteraard rekening gehouden met de omgeving en alle omgevingspartijen die bij het project betrokken zijn. Daarom hebben de Omgevingsmanager en Gebiedscoördinator een prominente rol binnen het projectteam. Zij zijn het aanspreekpunt voor omwonenden en andere omgevingspartijen en voor vragen over het project.

Krachtige samenwerking met Dura Vermeer

Partner in de bouwcombinatie, Dura Vermeer, is een landelijk opererend bouwconcern, dat tot de top van de Nederlandse bouwmarkt behoort. Het bedrijf is actief in de woningbouw, utiliteitsbouw, industriebouw en infrastructuur.

Meer over het project:
www.doetinchem-wesel380kv.nl

Informatie van de bouwcombinatie over de bouw van de 380kV-verbinding: www.dw380.nl

Bekijk alle services van Energies

Er zijn in dit bijzondere samenwerkingsproject maar liefst 25.000 transportbewegingen voor de aan- en afvoer van bouwmateriaal nodig. Dat brengt nogal wat risico’s met zich mee. Daarom zijn alle gevaarlijke en potentieel onveilige situaties nauwkeurig in kaart gebracht. In overleg met de wegbeheerders worden passende maatregelen genomen om het risico op een ongeluk drastisch te verkleinen. Mogelijk betekent dit dat wegen voor een korte periode worden gestremd of dat eenrichtingsverkeer wordt ingesteld. Exceptionele transporten voor mastdelen worden begeleid met een verkeersbegeleider en met militaire precisie het gebied ingeloodst. Ook worden verkeersregelaars ingezet om de transporten in goede banen te leiden.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Hennie Olde Samson

+31 (0)6 467 065 21 hennie.oldesamson(at)spie.com