Menu Search
Terug naar Nieuws

SPIE brengt verlichting op orde bij ProRail

Maximale gunning maakt SPIE niet langer onderaannemer bij ProRail

SPIE gaat rechtstreeks onderdeel uitmaken van het programma van ProRail ‘Emplacementen op Orde’. Binnen het project ‘Verbeteren van de verlichting’ wordt SPIE verantwoordelijk voor twee van de vier aangeboden percelen. Hier gaat een opdrachtsom van bijna € 2 miljoen mee gemoeid.

Doel van ProRail is om alle emplacementen in Nederland op orde te krijgen, waarbij deze voldoen aan de arbo- en milieuregels, ze goed onderhouden zijn en blijven en de informatievoorziening up-to-date is. Emplacementen zijn de rangeerterreinen en –sporen. Deze terreinen worden gebruikt door elke vervoerder die toegang heeft tot het spoor, bijvoorbeeld om te laden en te lossen. In dit project worden de voorzieningen op basis van knelpunten van vervoerders geoptimaliseerd. SPIE gaat aan de slag in regio Randstad Noord en regio Randstad Zuid.

Veiligheid op de eerste plaats

SPIE gaat emplacementsverlichting, masten, lijnverlichting, posities, armaturen en depotvoeding inventariseren, aanpassen, leveren en vervangen. Daarnaast worden treinvoorverwarming- en persluchtinstallaties. Verder legt SPIE kabels en leidingen, sluit ze de voeding aan en regelt de lichtsturing. Veiligheid speelt een belangrijke rol in dit project; het werk wordt volgens de hoogste veiligheidseisen uitgevoerd.

Lees meer over onze Verkeer & Vervoer services

ProRail wil meer competitie binnen de “spoorse aannemerij” en heeft op basis van technische competenties drie bedrijven geselecteerd die aan deze onderhandse aanbesteding hebben mogen deelnemen. Tendermanager van SPIE, Ron van Ginkel, is blij met de opdracht: “Voorheen werkte SPIE enkel als onderaannemer voor ProRail. Binnen deze opdracht konden wij maximaal 2 van de 4 percelen ‘scoren’ en dat is gelukt. Dit is een mooie stap naar een samenwerking met ProRail als directe aannemer.”

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Ron van Ginkel

+31 (0)6 234 531 26 r.vanginkel(at)spie.com