Menu Search
Terug naar Nieuws

SPIE offcieel eerste partij Academy Het Dorp

Het Dorp: wonen in een gezonde leefomgeving door slimme technologie

SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, is de eerste die zich officieel de eerste partij in de Academy Het Dorp mag noemen. Het innovatieve project sluit perfect aan bij kernwaarden van SPIE.

Oud-televisiepresentatrice Mies Bouwman zamelde in 1962 tijdens een marathonuitzending op televisie ruim 12 miljoen gulden in voor de bouw van een woonwijk voor lichamelijk gehandicapten. Sindsdien is Het Dorp de bekendste en meest innovatieve woongemeenschap van Nederland voor mensen met een beperking. De initiators voor de modernisering van Het Dorp, van zorggroep Siza, zijn ook nauw betrokken bij de Dutch Windwheel, hét duurzame icoon van de toekomst in Rotterdam. De moderne tijdsgeest vraagt om een andere benadering en daarom vragen ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, technologie en gebied en gebouw om een voorbeeld voor het bouwen en opzetten van nieuwe wijken waarin de kwaliteit van leven en zelfstandigheid centraal staat. Het Dorp wordt zo’n voorbeeld.

Om Het Dorp ‘superslim’ te maken is de Academy in het leven geroepen. In de Academy Het Dorp werken innovatieve partijen met elkaar samen om de ambities te realiseren. SPIE denkt mee over de invulling van deze nieuwe technologieën. Jacco Saaman, Business Development & Innovatie van SPIE, licht alvast een tipje van de sluier op: “Denk bijvoorbeeld aan wasmachines, waarbij de was door een robot wordt ingeladen, wordt opgehangen en wordt binnengehaald. Alles om het leefcomfort en de zelfstandigheid van de bewoners te vergroten. SPIE heeft ervaring in de techniek en kan deze hulpvraag van een bewoner dan ook helpen te realiseren.” Er zijn al enkele ontwikkelingen doorgevoerd, maar dit is pas het begin. SPIE was in dit beginstadium betrokken door het aanleggen van de glasvezelring.

‘Gebouw A’ is in 2016 het eerste gebouw met 36 nieuwe zorgappartementen en wordt gebouwd op basis van de principes van Active House en Healing Environment. Het is het begin van een drastische modernisering naar de duurzame gebiedsontwikkeling van heel Het Dorp.

SPIE en de Academy Het Dorp

De reden voor SPIE om deel uit te maken van projecten zoals “Het Dorp” en de “Dutch Windwheel” is dat het perfect aansluit bij haar kernwaarden en die de kernwaarden van de opdrachtgever ondersteunt en aanvult. ″Als SPIE zijn we lokaal aanwezig, leveren een prestatie en kwaliteit passend in duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in combinatie met innovatie. Het unieke aan deze wijze van samenwerken is dat alle betrokken stakeholders hun kennis en ervaring inbrengen, zonder dat er verzuiling ontstaat. Theoretische en praktische kennis worden bij elkaar gebracht en op elkaar afgestemd en dat leidt tot innovaties die echt bijdragen aan het realiseren van, in dit geval, de doelstellingen van Siza en haar gebruikers”, zegt Jacco Saaman.

Lees meer over onze Healthcare services

SPIE mag zich officieel de eerste partij in de Academy Het Dorp noemen. Tientallen andere innovatieve geïnteresseerden staan in de rij om de ambitie van Het Dorp te realiseren. Het Dorp wil het icoon van de toekomst zijn, waar mensen (met en zonder beperking) wonen in een gezonde leefomgeving, tot stand gebracht door slimme technologie.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jacco Saaman

+31 (0)6 134 990 43 jacco.saaman(at)spie.com